εφταμηνίτικος

-η, -ο [εφταμηνίτης]
αυτός που γεννήθηκε τον έβδομο μήνα από τη σύλληψή του, μετά από επτάμηνη κύηση.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • εφταμηνίτικος — η, ο 1. αυτός που γεννήθηκε πρόωρα στους εφτά μήνες. 2. αδύνατος, μικροκαμωμένος …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • -ίτικος — κατάλ. επιθέτων τής Νέας Ελληνικής η οποία σχηματίστηκε από τη σύναψη τής κατάλ. ίτης με την κατάλ. ικός και δηλώνει καταγωγή, προέλευση και, γενικά, αυτό που ανήκει ή αναφέρεται σε εκείνο που σημαίνει το αντίστοιχο όν. σε ίτης (πρβλ. ανατολ… …   Dictionary of Greek

  • επτάμηνος — η, ο (AM ἑπτάμηνος, ον) 1. αυτός που διαρκεί επτά μήνες («επτάμηνη προθεσμία, παράταση») 2. το ουδ. ως ουσ. το επτάμηνο χρονικό διάστημα επτά μηνών αρχ. 1. αυτός που γεννήθηκε τον έβδομο μήνα μετά τη σύλληψή του, ο εφταμηνίτικος 2. το θηλ. ως ουσ …   Dictionary of Greek

  • εφταμηνίτης — και επταμηνίτης, ο, εφταμηνίτισσα και επταμηνίτισσα, η, εφταμηνίτικο, το [εφτάμηνο] 1. εφταμηνίτικος 2. μτφ. αυτός που παρουσιάζει σωματικές ατέλειες, ατροφικός, μικροκαμωμένος …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.